Odamıza dilekçe aracılığıyla başvurulur. Söz konusu maddeyle ilgili daha önceden alınmış bir karar var ise dilekçe sahibine bildirilir; yok ise, odamız ilgili meslek komiteleri aracılığıyla belirlenecek olan fire ve zaiyat oranı odamız meclisinin onayına sunulduktan sonra dilekçe sahibine bildirilir.
Cevap: faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılmaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.
Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 37
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 166500
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES