Odamız üyesi, almış olduğu iş makinesinin faturasının aslı, noter satış sözleşmesi ve araç 2. el ise eski tescil belgesinin aslını bir dilekçe ekinde hazırlayarak odamıza başvurur. Odamızca belirlenecek bilirkişi heyeti marifetiyle yapılacak incelemeler neticesinde yeni tescil belgesi çıkartılarak üyeye verilir.
Ticaret Odası kanun gereği kredi verebilen bir kurum değildir. Ancak üyelerinin finansman problemini çözmek için bir çok banka ile protokol imzalamıştır. Odamız üyeleri bu protokollerden faydalanarak kredi kullanımında kolaylıklar sağlayabilirler.
Odamız üyeleriyle hızlı ve etkin bir iletişim ağı kurmak amacıyla bir çok duyuru organı kullanmaktadır. Bir çok faaliyetler yerel basın, odamız internet sitesi (http://www.sutso.org.tr) ve mail grubumuz aracılığıyla duyurulmaktadır. Odamızca oluşturulan mail grubuna üye olmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak ilgili formu doldurabilirler.
Odamızca bir çok konuda araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar gerek basın yoluyla gerekse hazırlanan raporlar aracılığıyla üyelerimize duyurulmaya çalışılmaktadır. Araştırmalarımızdan faydalanmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak bu araştırmalardan faydalanabilirler.
Devirle ilgili alınan Ortaklar Kurulu Kararı noterden tasdik edilerek Devir Sözleşmesi ile birlikte; yetkililerde değişiklik varsa bu konuda alınmış olan kararla birlikte Sicil Servisine müracaat edilmelidir.
Tescil dilekçesi - Ana sözleşme 3 adet - Tüm ortaklara ait Nüfus cüdan ve İkametgah – Taahhütname – Şirket yetkililerinin imza beyannamesi – Oda beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz) – Ortak pay listesi – Şirket kuruluş formu (Odamızdan temin edebilirsiniz) – Her ortak için Sosyal güvenlik formu.
Tescil dilekçesi – Ana sözleşme (San.Tic.İl Müdürlüğünde Temin edilecektir) – Tüm ortaklara ait n.cüzdanı ve ikametgah – Taahhütname – Kuruluş İzin yazısı (San.Tic.İl Müd.) – Tescil talepnamesi – Oda beyannamesi (odamızdan temin edebilirsiniz.)NOT:Kuruluşta imza beyannamesi çıkarmak istiyorsa : İmza yetki kararı – İmza beyannamesi
Tescil dilekçesi – Şube tescil kararı – Sicil esas dosyası evrakları, Ticaret sicil gazeteleri – 55.Madde belgesi – Taahhütname – Şirket ünvanı altında imza beyannamesi – Şube yetkilisine ait N.Cüzdanı sureti ve ikametgah - Oda beyannamesi
Sicil Tasdiknamesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Yetki Belgesi, İhale Durum Belgesi, 55.Madde Belgesi, 47.Madde Belgesi 16,06 TL. Gazete veya Dosyadan her sayfa için tasdik ücreti 4,95 TL.
Tüm kuruluş ve değişiklik işlemlerinde tüm evrakların hesaplanmasıyla masraf netleşir.Telefonla yeterli bilgi verilemez.
Şirket unvan sorgulaması Ticaret Odasına şahsen müracaatınızla Ticaret Sicil görevlileri tarafından yapılır.
Şirket aldığı kararı noterden onaylattık sonra 15 (onbeş) gün içerisinde Ticaret Odasına şahsen müracaat edilmelidir.
Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 19
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 360437
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES