2024 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Projesi (KKYDP) ŞUTSO’DA Anlatıldı

2024 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Projesi (KKYDP) Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Toplantı Salonunda düzenlendi.

Toplantıya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Kızıldemir, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nezih Türkdili ve Girişimci İş İnsanları katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim şu ifadeleri kullandı.

”Sayın Tarım ve Orman İl Müdürüm, değerli TKDK İl Koordinatörüm, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ve tüm misafirlerimiz, hepiniz Odamız ev sahipliğinde düzenlenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programımıza hoş geldiniz.Sizleri şahsım ve kurumum Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi adında saygıyla selamlıyorum.

Kıymetli misafirler,

Kırsal kalkınma, bütün dünyada bölgesel gelişme ve büyüme politikaları çerçevesinde üzerinde durulan bir alandır. Sosyoekonomik refahın ülkenin tüm bölgelerine daha dengeli ve adil bir şekilde yayılmasını ve tüm bölgelerin ülkenin iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

Kırsal kalkınma politikalarının uygulandığı ve merkeze aldığı temel alan genel olarak tarımdır. İlimiz Şanlıurfa da hem alan büyüklüğü itibarıyla hem de üretilen tarımsal ürünlerin çeşitliliği ve üretim oranları itibarıyla olsun, ülkemizde tarımın başkenti konumundadır. Türkiye’de ve özel olarak ilimizde tarım sektörünün ekonomi içindeki payı her ne kadar azalsa da, küresel çapta yaşanan gıda güvenliği,

enerji krizi ve kırsal kalkınma açısından stratejik konumunu devam ettirmektedir. Kırsal kalkınma aynı zamanda su, enerji ve toprak kullanımına dayalı olması nedeniyle, sektörel bazda sağlanacak iyileştirmelerle çevresel sürdürülebilirliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı açısından da özel bir yere sahiptir.

Dolayısıyla, kırsal ve tarımsal kalkınma yatırımları ile bu yatırımlara yönelik hibe, teşvik ve destek programları büyük önem arz etmektedir.

Değerli hazirun,

Birçok tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde ilk sırada yer alan ilimiz Şanlıurfa, GAP’ın merkezi konumundadır.

İlimizde tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve bu süreçte dönemin ruhuna uygun olarak dijitalleşmenin esas alınması büyük önem taşımakta, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın artırılması ve bu kaynakların üretimde kullanılması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bulunduğu konum itibarıyla elverișli iklimi, verimli toprakları, yüksek güneșlenme miktarı, düșük nem oranları,

jeotermal su kaynaklarıyla seracılık açısından da çok önemli bir potansiyele ve birçok avantajlara sahiptir. İlimizin sahip olduğu bu potansiyeli ve avantajları iyi değerlendirmemiz, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi tarzında sunulan hibe ve teşvik programlarından en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor.

Çünkü bu programlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesinden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına, akıllı tarım uygulamalarından su ürünleri, süt ürünleri ve hayvansal ürünlerin işlenmesine, küçük ve büyük baş hayvan, arıcılık, ipek böceği ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine kadar birçok alanda sağlanacak desteklerle ilimiz kırsal ve tarımsal kalkınmada önemli ölçüde yol kat edecektir.

KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine önceliğin verildiği bu tür programlarla tarım sektörünün istihdam yaratabilme ve ihracattaki payını artırma kapasitesi de artırılmış olacak. İlimizin ve ülkemizin en önemli sektörlerinden olan tarım sektörünün büyümesi için yatırım amaçlı sağlanan bu tür desteklerin daha da artırılmasını temenni ediyor,

toplantımızın ilimiz ve Odamız adına verimli geçmesini diliyorum. Sizleri bir kez saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

 

Toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Kızıldemir “Planlı Tarımsal Üretim ve Örgütlenme” Şube Müdürü Nezih Türkdili ise “Ekonomik Yatırımlar ve Teşvikler Sunumu”nu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise katılımcılara bilgi vererek projenin Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi başlığı olarak 2’ye ayrıldığını asıl amacın tarımın geliştirilmesi ve tarıma alternatif sektörlerin yaratılmasını sağlamak olduğuna değindi. Son olarak proje başvurularının 03/01/2024 tarihinde başlayıp son başvuru tarihinin 19/02/2024 olduğunu belirtti.

Toplantı, soru ve cevap ile sona erdi.

 

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya