ŞUTSO’DA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI TANITILDI

30 Kasım 2022 | 566
| | | |

İstihdam Taahhütlü Kobi Finansman Destek Programı (FOSTER) Tanıtım Toplantısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yurtdışı kaynaklı göçten en çok etkilenen ve 15 ilde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), Türk vatandaşları ile Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve/veya Uluslararası koruma sağlanan kişiler için kayıtlı istihdam oluşturması ve muhafaza etmesini desteklemek amacıyla uygulanan programın tanıtım toplantısı, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim’in açılış konuşmasıyla başladı.

Başkan Yetim konuşmasında, “Katı bir rekabet ortamı içinde bulunan sanayiciyi, tüccarı, üreticileri ve reel sektörü en çok düşündüren konulardan biri de finansmana erişim konusudur. Küresel piyasalardaki daralma, yüksek enflasyon ve kurdaki belirsizlikler, finansman sorununu da beraberinde getirmiştir. İlimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşması, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyle güçlü bir şekilde yola devam etmesi, mevcut finansal sistem ve uygulamaların çeşitliliğiyle paraleledir. Bu bağlamda, iş insanlarının ve girişimcilerin kullanımına yönelik tahsis edilen finansman çeşitliliğinin artırılması ile kredi tahsis işlemlerinin kolaylaştırılması en büyük talebimizdir.” dedi.

Başkan Mehmet Yetim’in konuşmasının ardından KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy programın kapsamı, niteliği, kredi başvuru ve uygulama sürecinin aşamaları, başvuru yapabilecek işletmeler ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Dün, yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim’in yanı sıra, Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Önkol, Bedir Süzer, E.Sabri Akaltun, Metin İlengiz, Meclis Üyeleri Ahmet Bulut, Ali Korkmaz, Nabi Bayram, İbrahim Halil Çalışkan, İsmet Yıldırım, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank temsilcileri ile girişimci, sanayici ve yatırımcılar katıldı.

Programın detayları şöyle;

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi kapsamında İstihdam yaratan/koruyan işletmelere toplam 30 milyon avroluk faiz/kâr payı desteği programında en az 1500 işletmenin desteklenmesi hedefleniyor.

Programın uygulanacağı iller; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa.

Desteğin Niteliği

İşletmelerin bu Program kapsamında bankalardan kullanacakları 1.250.000 TL veya 2.500.000 TL üst limit ve 24 ay vadeli işletme sermayesi kredileri için yapacakları faiz veya kar payı ödemelerinin yüzde 40’ına destek olunacaktır. Program kapsamında yaklaşık 5.000.000.000 TL kredi hacmi oluşması beklenmektedir.

Kullandırılacak kredilerin bankaya geri ödemesi destekten faydalanan işletme tarafından 3’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılacaktır. Kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı tutarlarının yüzde 40’ı kredi geri ödeme planına göre KOSGEB tarafından işletmelere iade edilecektir. Program kapsamında KOSGEB tarafından Bankalara peşin faiz ödemesi yapılmayacaktır. Kullandırılacak kredilerin geri ödemesi ilgili İşletme ve Banka arasında gerçekleşecektir.

Program kapsamında 24 ay istihdam taahhüdüne karşılık kullanılacak işletme sermayesi kredisi üst limiti, sağlanacak faiz/kar payı desteği oranı ve kredi vadesi aşağıdaki gibidir:

İstihdam Taahhüdü

Kredi Üst Limiti

Faiz/Kar Payı Desteği Oranı*

Kredi Vadesi

 1 T.C vatandaşı ve 1 GKAS/uluslararası

 koruma sağlanan kişi

1.250.000 TL

%40

24 Ay

 2 T.C vatandaşı ve GKAS/uluslararası koruma sağlanan kişi

2.500.000 TL

%40

24 Ay

Programda Yer Alan Bankalar

Program kapsamında Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank ile protokol imzalanmıştır.

Kredi Başvuru ve Uygulama Sürecinin Aşamaları

1. Programdan yararlanmak isteyen işletme ilk olarak protokole taraf bankaya kredi başvurusunu yapar,

2. İşletmenin kredi başvurusu bankalar tarafından protokolde yer alan hükümler kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir ve KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden işletmeye ait kredi bilgileri girilir. Kredi girişinde protokolde belirlenen belgeler (başvuru formu ve taahhütname) banka tarafından KBS‘ye yüklenir,

3. Uygulama Birimi (KOSGEB Müdürlüğü) tarafından kredi başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler kontrol edilerek eksik/hata olmaması durumunda KBS üzerinden onay verilir,

4. Banka tarafından KBS’ye girilen bilgi ve belgelerde eksik/hata olması durumunda başvuru KBS üzerinden düzeltmeye açılarak bankaya iade edilir,

5. İlgili Uygulama Birimi tarafından onaylanan başvurulara ilişkin aktif kredi kullandırımı banka tarafından sağlanır ve buna ilişkin bilgiler KBS’ye girilir ve ilgili Uygulama Birimine KBS üzerinden bildirilir. Krediler için kullanım ve taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.

6. İşletme banka tarafından ödeme tablosunda belirlenen sürede kredi taksitlerini faizi ile birlikte bankaya öder.

7. Banka, Program’dan faydalanan KOBİ’lere tahsis edilen kredilerin çevresel ve sosyal değerlendirmesine (Ç&S risklerinin ve etkilerinin belirlenmesi ve bu etkileri önlemek ve azaltmak için hafifletme önlemlerinin geliştirilmesi ve izlenmesi) ilişkin gerekli raporları çeyreklik bazda hazırlayacak ve kuruma sunacaktır.

Başvuru Yapabilecek Olan İşletmeler

(1) Programdan, mali kayıtlardaki faaliyet kodları arasında;

NACE Rev 2 Kısım-C İmalat,

NACE Rev 2 Kısım-J 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

NACE Rev 2 Kısım-M 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri olan

işletmeler faydalanabilir.

(2) Ana faaliyet kodu, Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından “Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu”nda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

(3) İşletmenin kendisi veya ortakları Avrupa Birliği ve/veya Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde yer alan işletmeler bu programa başvuramaz.

Programa başvurabilmek için işletmenin KOSGEB veri tabanında aktif durumda ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 35
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 166561
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES