KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDEN ŞUTSO ÜYELERİNE YÜZDE 15 İNDİRİM

05 Temmuz 2021 | 149
| | | |

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile KTO Karatay Üniversitesi arasında; ŞUTSO üyeleri, üyelerinin eşleri ve üyelerin birinci derece yakınlarına yönelik lisans ve ön lisans programlarında Ahilik Bursu kapsamında Yüzde 15 indirim ve 10 taksit imkanı sağlayacak anlaşma imzalandı.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bayram Sade arasında, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına imzalanan protokol ile ŞUTSO üyeleri, üyelerinin eşleri ile üyelerin birinci derece yakınlarına 2021 -2022 Akademik Yılı'nda geçerli olmak üzere,  KTO Karatay Üniversitesi'nde tercih ettikleri Lisans ve Ön Lisans programlarında Ahilik Bursu kapsamında Yüzde 15 indirim ve 10 taksit imkanı sağlanacak.

Protokol'ün detayları şöyle

Amaç

Madde 1- (1) Bu protokolün amacı, KŞanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans, Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde katılacakları önlisans ve lisans programlarında uygulanacak ahilik bursu ve ödeme şartlarını belirlemektir.

Taraflar

Madde 2- (1) Bu protokolün tarafları KTO Karatay Üniversitesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Madde 3- (1)  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına Üniversitemize kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 10 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır. 

(2) KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve önlisans programları ile ilgili alan ve duyuruların; bu protokol kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine elektronik posta, telefon, kısa mesaj, afiş ve benzeri yollarla bildirilmesindenŞanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur.

(3) Bu protokol kapsamında lisans ve önlisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler, birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyenin kayıtlı olduğu Odadan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanır. 

(4) Bu protokol çerçevesinde Kocaeli Ticaret Odası üyelerine, üyelerin birinci derece yakınlarına ve eşlerine sağlanan imkânlar, kayıt hakkı elde edenlerin Lisans ve Önlisans program ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuranların programa kabulü vb. konularda KTO Karatay Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat uygulanır.

Protokolün süresi

Madde 4- (1) İşbu protokol 2021-2022 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Yürürlük

Madde 5- İşbu protokol, 5 (beş) madde, 1 (bir) sayfadan ibaret ve 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup, imzalanmakla yürürlüğe girer.  

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 14
2021 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 346368
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2021 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES