BAŞKAN PELTEK “İŞ DÜNYASI’NIN TALEPLERİ KARŞILIK BULUYOR”

16 Nisan 2020 | 960
| | | |

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Oda ve Borsalarının Koronavirüsün Ekonomik Etkilerine Yönelik Talep, Sorun ve Çözüm Önerileriyle, Üyelerimizin de içinde bulunduğu iş dünyası talepleri; vergi, mali yükler, kredi kefalet, lojistik, istihdam, tarım ve idari olmak üzere 8 başlıkta karşılık bularak hayata geçirilmeye devam ediyor.” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde reel sektörün talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Peltek, İş dünyasına destek olmak ve ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin büyük bir bölümünün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde oda ve borsa üyelerinin talepleri çerçevesinde belirlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerden gelen her talebin ve sorunların çözüm önerileri ile birlikte TOBB’a iletildiğini ifade eden Başkan İ.Halil Peltek, “Üyelerimizden gelen yeni şikâyet ve taleplerini almaya devam ediyoruz. Üyelerimizden gelen her talep, bizler için çok önemli. Bu talepler detaylıca incelenerek TOBB’a oradan da ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına ivedilikle ulaşıyor. Üretim, yatırım ve istihdam sağlama gayretiyle ülkemizin kalkınmasına çaba harcayan sektör temsilcilerimizi bu çetin süreçte asla yalnız bırakmayacağız. Bu minvalde bize ulaşan önceki taleplerle birlikte, üyelerimizin yeni taleplerinin çoğu sonuçlanarak Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ne eklendi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Şanlıurfa Oda/Borsalarının Koronavirüsün Ekonomik Etkilerine Yönelik Talep, Sorun ve Çözüm Önerileriyle, Üyelerimizin de içinde bulunduğu iş dünyası talepleri; vergi, mali yükler, kredi kefalet, lojistik, istihdam, tarım ve idari olmak üzere 8 başlıkta hayata geçirildi ve geçirilmeye de devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İşte, son eklenen taleplerle ilgili sonuçlar;

KONYA, KARAMAN, AKSARAY VE ŞANLIURFA ODA ve BORSALARININ KORONAVİRÜSÜN EKONOMİK ETKİLERİNE YÖNELİK TALEP, SORUN ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (08 Nisan 2020)

− Koronavirüs nedeniyle Özel Öğretim Kurumları sektöründe (özellikle okullar) ciddi problemler yaşanmaktadır. Sektör temsilcilerinden gelen talepler aşağıdaki şekildedir: • Tüm Özel Öğretim Kurumlarının Muhtasar ve KDV Tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerin 6’şar ay ertelenen kurumlar arasına alınması.

• Özel Öğretim Kurumlarının tamamına Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma hakkı verilmesi.

• Öğrencilerin mevcut durumuna istinaden ücret tahsilatı yapılamamakta olup, talep eden Özel Öğretim Kurumlarına Kira ve Personel ödemeleri için faizsiz ilk 3-4 ayı ödemesiz kredi sunulması.

Dış ticaret ile iştigal eden Oda Borsa üyelerimizin ilgili süreci de kapsayan talepleri aşağıdaki şekildedir: • Bankaların çalışma saatlerinden dolayı vesaik teslimlerinde, akreditif ve ödeme işlemlerinde yaşanan aksaklıklar giderilmelidir.

Navlun ve lojistik fiyatlarında yaşanan ciddi artışın önüne geçilmelidir.

İhracatçı birliği aidatları azaltılmalıdır.

• Gümrüklerde yaşanan gecikmeleri ve işlerin yavaş ilerlemesini önleyici tedbirler alınmalıdır.

• Gümrüklerin ne zaman açıldığı ve kapandığı ile ilgili olarak ihracat firmalarına anlık bilgilendirmeler yapılmalıdır.

• Yurtdışından gelen personellerin karantinaya alınmaları nedeniyle üyelerimiz şoför bulmakta zorlanmaktadırlar.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası ortaklık paylarının ödenmesinin ertelenmelidir.

− TMO’dan kiralanan lisanslı depoların, mevcut ödenmemiş durumdaki ve yakın gelecekteki kiraları faizsiz olarak ertelenmelidir.

Lisanslı depo yatırımları ve faaliyetleri için alınmış olan kredilerin güncellenerek faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır.

Bazı vilayetlerdeki Oda Borsa üyelerimizin (Aksaray gibi) KGF’den yararlanma oranları çok düşük seviyelerdedir. Raporlama ekipleri kuvvetlendirilerek daha fazla firmamızın kredilerden yararlanması için imkân sağlanmalıdır. Ayrıca eksper şirketlerinin değerleri de çok düşük gelmektedir.

− Banka, PTT, resmî kurumlar vb. yerlerde yoğunluğu azaltmak için (dışarı çıkma yasağı yerine) T.C. kimlik numaralarına göre düzenleme yapılması benzeri kısıtlama getirilebilir.

− İşyerleri kapalı olan üyelerimize ve çalışanlara yönelik karşılıksız maddi destek sağlanması konusunda alternatifler geliştirilmelidir.

Endüstriyel reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de mücbir sebep hali kapsamına alınması talep edilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin gün ve prim şartlarının ilgili sürece mahsus olarak bir defalığına kaldırılması veya daha da kolaylaştırılması üyelerimizden en fazla gelen talepler arasındadır.

İş dünyasının talepleri ile ekonomide hayata geçen tüm destekler;

VERGİ

 • Mart ayı KDV 1 ay ertelendi
 • Muhtasar-KDV-SGK 6 ay ertelendi

Sektörler: Perakende Ticaret ve AVM’ler, Demir-Çelik ve Metal Sanayi, Otomotiv, Sinema-Tiyatro, Lojistik-Ulaşım, Konaklama, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Tekstil-Konfeksiyon, Etkinlik ve Organizasyon, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Madencilik-Taş Ocakçılığı, İnşaat, Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, Araç Kiralama, Basılı Yayın ve Matbaacılık, Halkla İlişkiler, Çiftçi, Terzi, Manav, Avukat, Mali Müşavir, Mimar, Mühendis, Eczacı, Doktor, Mimar, Dişçi vb ticari, zirai kazanç sahibi, serbest meslek erbabı ve tüm gelir vergisi mükellefleri

 • Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, “mücbir sebep”e girip girilmediği sorgulanabilecek 

MALİ YÜKLER

 • KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021’e ertelendi
 • Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
 • Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak
 • Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek
 • Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi
 • Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak hakkı bedelleri 6 ay süreyle erteledi
 • Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi

KREDİ

 • COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay öteleniyor
 • “İş’e Devam Kredi Desteği”. Kamu bankalarında 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz+1,5 komisyonlu
 • Çek ödemesi için Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” %9,5 faiz + % 1 komisyon
 • 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek
 • 30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi
 • Bankalara yönelik BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu

KEFALET

 • Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı
 • 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak
 • “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi

İDARİ

 • Kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi
 • 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak
 • İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
 • Kapasite Raporlarının süreleri 1 Mayıs’a uzatıldı
 • Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendi
 • 20 yaş altında çalışanlara sokağa çıkma izni verildi
 • Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK’nın ödemesi  yükseltildi

İSTİHDAM

 • Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi
 • Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü
 • Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı
 • Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı
 • Kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki fark, SGK bildirimi “0 gün” yapılarak işverence ödenebilecek
 • Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek

ULAŞIM

 • Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi
 • Mersin Limanı’nda ardiye ücretleri düşürüldü
 • Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
 • Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi
 • 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi
 • Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

TARIM

 • Mevsimlik tarım işçilerinin tarım arazilerine ulaşım ve barınma-çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapıldı
 • Tarım Kredi Kooperatiflerine Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1.9 milyar TL’lik destekleme ödemesi açıkladı
 • Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek

   

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 32
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 295264
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES