Başlangıç Tarihi-
Bitiş Tarihi-
YeriATK-SALONU

Sayın Üyemiz,

Endüstrileşme faaliyetleri neticesinde okyanuslarda ve denizlerde meydana gelen kirliliğin her geçen gün arttığı ve deniz yaşamını olumsuz etkilediği bilinmekte olup, özellikle son dönemlerde mikroplastikler ve bu plastiklerin doğaya salınımının önlenmesi hayati bir konu olarak gündeme gelmektedir. Granüllerin üretimi, nakliyeleri ve üretilmesi esnasında tesislerde meydana gelen kayıp ve sızmalarının engellenmesi, küresel bir çevresel sorun olan deniz kirliliğinin ve karada bulunan plastik hammaddelerin denizlere karışmasının önlenmesi amacıyla plastik sektöründe dünya çapında Operation Clean Sweep (İyi Süpürme Hareketi) girişimi başlatılmıştır.

Bahis konusu girişim ile plastik hammadde taneciklerinin denizlerdeki yaşam için tehlike oluşturmaması amacıyla farkındalık, eğitim ve denetim hizmetleri sağlandığı bilinmektedir.

Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların granül kayıplarının önüne geçilmesi ve denizlerdeki çevre kirliliğine engel olunması amacıyla Uluslararası Geçerliliğe Sahip OCS Çevre Sertifikasına sahip olması önem arz etmektedir.

Bu itibarla, Odamız ve PAGEV iş birliği ile organize edilen "AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Granül Mikroplastik Önlem Sertifikası Belgesi OCS Semineri” 28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.00 - 11.00 saatleri arasında Odamız Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bahis konusu seminere katılım için başvuru formunun doldurulması gerekmekte olup, kayıt linki aşağıda sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.