Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik


Tayland'a ihracatta aranan bazı sertifikaların doğruluğunun da araştırılması kaydı ile Birliğimiz veya Odalarımız tarafından onay işlemine tabi tutulması talep edilmektedir. Söz konusu sertifikaların, Birliğimizce veya Odalarımızca tasdik edilmesine imkan sağlayacak herhangi bir yasal altyapı mevcut olmadığından, anılan işleme dair çekincelerimiz Ticaret Bakanlığına iletilmiştir. Bu kapsamda ilgi (b)'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, bahse konu sertifikaların Tayland'a ihracatında onay işlemi ile ilgili belirlenen yeni prosedüre dair bilgi verilmektedir.

Bangkok Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla hazırlanan ilgi’de kayıtlı yazımızda; -Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı’nın “Üretim Süreçleri, Üretim Ekipmanları ve Gıda Depolama Hakkındaki Tebliği (No. 420) B.E. 2563 (2020)” kapsamında gıda ürünlerinin ithalatında ürün kaydı için ISO 9001 sertifikasının kabul edilmediği, -Anılan sertifika yerine; gıda üreticisi, ithalatçısı veya distribütörlerinin, ihracatçı gıda üreticisinden GMP standardı kapsamında sertifikalandırılmış bir kalite sertifikası veya gıda ürünleri için HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC veya IFS gibi GMP'den daha yüksek bir kalite sertifikası talep etmesinin gerektiği, -Son zamanlarda, ithalatçı firmalar tarafından bahse konu kalite sertifikalarının onaylanması için Bangkok Büyükelçiliğine yapılan başvurularda önemli bir artış görüldüğü, bununla birlikte, Bangkok Ticaret Müşavirliğinin ve anılan Büyükelçiliğin Konsolosluk Biriminin bu tür belgeleri onaylama yetkisinin bulunmadığı, - Tayland’a ihracat yapmak isteyen üretici ve ihracatçı firmaların Tayland makamlarına sunmak üzere yukarıda maruz belgeleri resmi bir makamdan onaylatması gerektiği ifade edilerek, ihracatçı firmalarımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) onay alması ve ilgili işlemlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğe bağlı İl Odalarına yönlendirilmesi gerektiği belirtilmişti. Diğer taraftan, konuya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 27.10.2023 tarihli ve 11688 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza intikal eden çekinceler dikkate alınarak, konunun yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda, Tayland’a ihracat yapacak üretici ve ihracatçılarımızın, Tayland tarafından talep edilen onay işleminin temini için, noterlerden alınacak tasdikin yanı sıra Bakanlığımız Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimizin bağlantısı “Ürün Güvenliği Denetimi Müdürlükleri”ne de başvuru yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya