Taşınmaz Satış İhalesi


Sayın Üyemiz,

ÇANKAYA BELDİYESİEmlak ve İstimlak Müdürlüğü
 

İlgili kayıutlı yazıda, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

EK-1

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya