Menkul Mal Satış İlanı Tebliği


Sayın Üyemiz,

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü ilgili kayıtlı yazıda, Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ve ekinde Başkanlığımıza gönderilen, menkul mala ait satış ilanının bir örneği odanızca ilan edilmek üzere yazımız ekinde gönderilmiştir. Menkul mala ait satış ilanının odanız ilan koymaya mahsus mahallerinde ilan edilmesi, ilana asma tutanaklarının Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmek üzere Başkanlığımıza (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğüne) gönderilmesi hususunda. Yazının bir eki ve örneği ekte gönderilmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

EK-1

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya