KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HK.


Sayın Üyemiz,

İlgili kayıtlı yazıda,

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 2023-2024 Başvuru Dönemi Tebliği (Tebliğ No: 2023/51) yayımlanmış olup destetlenecek konular veunsurlar aşağıda yer almaktadır.

     A:) TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIM KONULARI

 1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımla
 2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar
 4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
 5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

B:)  KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI

 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları
 2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar
 3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)
 4. El Sanatları (Zanaatkȃrlık) Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar
 5. İpek Böceği Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
 7. Tarımsal Amaçlı Örgütler İçin Makine Parkı Yatırımlar
 8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar  

BAŞVURU DETAYLARI 

1- Desteklenecek tutar ; Yeni tesis desteği 14  milyon TL, Tamamlama desteği 12 milyon TL , Kapasite artırımı, Teknoloji Yenileme veya Modernizasyon desteği 10 milyon tl , kırsalekonomik altyapı yatırımları desteği 3 milyon tl 'dir.

2- DESTEK ORANI %50 

3-Başvurular 3/1/2024 tarihinde başlayıp 19/2/2024 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

    -Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.

     -Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

     -Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

     -Son başvuru tarih ve saatinden sonra sistem üzerinden girişi yapılmamış olup il müdürlüğüne elden getirilen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.

Başvuru ile ilgili detayları Uygulama Esasları Uygulama Rehber Ekleri  nden faydalanabilirsiniz.

 

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1921/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-2023-2024-Basvuru-Donemi-Tarima-Dayali-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi-Yayinlanmistir​ internet adresinden yapabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya