Karadeniz Hızlandırma Programı Hk.


Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen BRIDGE-BS Konsorsiyumu'ndan TOBB'a iletilen yazıda Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgede sürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz Hızlandırma Programı'nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabul edilmek üzere çağrıya çıkıldığı ifade edilmektedir.

Programa Karadeniz bölgesindeki KOBİ'ler, startuplar ile bireysel başvuruların kabul edildiği, ilave olarak Karadeniz bölgesi dışından, program ile ilgili çözümlerini bölgeye ihraç eden işletmelerin de programa başvurabilecekleri bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte yer almakta olup, program aşağıdaki tematik alanlar için geçerlidir.

-Okyanus gözlem ve izleme

-Limanlar, Taşımacılık ve Lojistik

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Uygulamaları

-Turizm ve rekreasyon faaliyetleri

-Mavi-biyoteknoloji ve ilgili ürünler

-Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji

-Doğa temelli çözümler ve hizmetler (kıyı/deniz)


Bilgilerinize saygıyla sunarız.

 

Detaylar için lütfen tıklayınız.

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya