Aralık Ayı Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)


Kuruluşumuz  stoklarında  bulunan  ve  (Ek-1)'de  yer  alan  ekmeklik  buğday,  arpa, mısır,  çavdar, yulaf  ve  tritikale  aşağıda  belirtilen  esaslar  ve  (Ek-2)'de  belirtilen  fiyatlarla  kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak,  yine (Ek-1)'de yer alan makarnalık buğday aşağıda belirtilen  esaslar  ve  (Ek-2)'de  belirtilen  fiyatlarla kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına) peşin bedel mukabili serbest olarak 01  Aralık  2023  tarihinden  itibaren,  kırmızı mercimek  ve  pirinç  ise  aşağıda  belirtilen  esaslar  ve  (Ek-2)'de  belirtilen  fiyatlarla  01  Aralık  2023 tarihinden itibaren satılacaktır. A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI: Satışlarımız TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden gerçekleştirilecek olup işyerlerimiz tarafından elden başvuru (çavdar-yulaf ve tritikale hariç) alınmayacaktır. Bu nedenle satışlarımıza başvuru yapacak kişi ve kuruluşların  TMO  Elektronik  Satış Platformuna  (ESP), ELÜS stoklarına başvuru yapacakların da hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB'e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. (Ek-1)'de yer alan ekmeklik buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ve tritikale kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak,  (Ek-1)'de yer alan makarnalık buğday ise kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına) peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır. Bu  talimatımızla  yapılacak  satışlara  ilişkin  maniplasyon  ve  nakliye  ilave  ücreti  alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve mısırlar için aralık ayı boyunca sistem üzerinden alınan taleplerin dağıtımı yapılacaktır. Talep alınarak dağıtımı yapılan  stoklar,  satışa  açılan  stok  ekranından  düşülecektir.  Bu  kapsamda  ilgili  ürünler  için  son  para yatırma, son teslim ve Elüsler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir. TMO Deposu Son Para Yatırma Tarihi : 25 Aralık 2023 (dahil) Türib Takas Son İşlem Tarihi                : 27 Aralık 2023 (dahil) Ürün Son Teslim Tarihi                         : 29 Aralık 2023 (dahil) TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  dağıtımı  yapılacak  ELÜS  makarnalık  buğday, ekmeklik buğday, arpa ve mısırlar takas için Türib'e gönderilecek, TMO depolarındaki stoklar için gelen taleplerde  değerlendirme  sonucunda  bekletilmeden  parasını  yatıran talep  sahiplerine teslim  edilecektir.

ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Başmüdürlüklerimiz parası yatırılan stok bilgilerini stok modülüne günlük olarak girecekler ve hergün mesai bitiminde ahmet.yesilay@tmo.gov.tr, musra.gezer@tmo.gov.tr ve seyma.demir@tmo.gov.tr adreslerine e-posta olarak ayrıca bildireceklerdir. Çavdar-tritikale-yulaf talepleri Başmüdürlüklerimiz tarafından alınarak ilgili müdürlüklere süresi içerisinde iletilecektir. Çavdar-tritikale-yulaf  satışlarından tüm  başvuru  sahiplerinin istifade  edebilmesi için  06 Aralık 2023 tarihine  kadar  satış  yapılmayacak  bu tarihe  kadar  aynı  stoklara  yüksek miktarda talep gelirse ilgili müdürlük tarafından dağıtım yapılacaktır. Bu tarihten sonra satışı yapılmayan stoklara talep gelmesi halinde bekletilmeden tahsis ve satış yapılabilecektir. Çavdar-tritikale-yulaf  satışlarında  son  para  yatırma tarihi  25 Aralık 2023 (dahil),  son teslimat tarihi ise 29 Aralık 2023 (dahil) olarak belirlenmiştir. Teslimatların  olumsuz  hava  şartları  gibi  mücbir  sebepler  veya  Kuruluşumuzdan  kaynaklanan nedenlerden dolayı teslim zamanı içerisinde yapılamaması durumunda tutanak tanzim edilerek bu  süre teslimat  süresine  eklenecektir.  Bu  kapsamda  tutanak tutularak teslimatı  son teslim tarihi dışına sarkan günler için fiyat artışları henüz teslim edilmemiş mala uygulanmayacaktır. B) KIRMIZI MERCİMEK: 1. Paketli Kırmızı Mercimek Satışı: Başmüdürlükler mevcut kırmızı mercimek stoklarını dikkate alarak perakende satışlarının yanı sıra aylık 500 kg'a   kadar  gıda  perakendecilerine,  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine  ve Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde satılmak üzere) peşin bedel mukabili toptan cari satış fiyatlarıyla toptan satış yapabilecektir.  2. Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı: Batman Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 4 bin ton yerli kabuklu kırmızı mercimek kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak  Ek-2'  de  yer  alan  revize  fiyattan toptan olarak satışa açılmıştır. Dökme  olarak  stoklanan  kabuklu  kırmızı  mercimeğin  satışı  yine  dökme  olarak  kamyon  üstü teslim esasına göre yapılacaktır. Söz konusu mercimeklerin  satışı ile ilgili tüm iş ve işlemler için Batman Başmüdürlüğü yetkili kılınmıştır. Kabuklu kırmızı mercimeklerden numune talep edenlere 17,00 TL/Kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir.   C-PİRİNÇ: Başmüdürlükler mevcut pirinç stoklarını dikkate alarak perakende satışlarının yanı sıra aylık 250 kg'a kadar gıda perakendecilerine, kamu kurum ve kuruluş yemekhanelerine ve Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde  satılmak üzere) peşin bedel mukabili toptan Ek-2'de yer alan  satış  fiyatlarıyla  satış yapabilecektir.  Groski çeşidi çuvallı pirinçler aşağıda yer alan Başmüdürlüklerimiz stoklarından belirtilen miktarlarda peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak  Ek-2'deki toptan satış fiyatlarından satışa açılmıştır. Bu kapsamda; - Mersin Başmüdürlüğümüzden 3.000 ton, - Kayseriden Başmüdürlüğümüzden 450 ton, - Konya Başmüdürlüğümüzden 500 ton - Ankara Başmüdürlüğümüzden ise 150 ton olmak üzere toplam 4.100 ton groski çeşidi pirinç satılacaktır. Söz  konusu  groski  çeşidi  pirinçin  toptan  satışı  ile  ilgili  tüm  iş  ve  işlemler  için  yukarıdaki Başmüdürlüklerimiz yetkili kılınmıştır.  Bakliyat ve Pirinç Genel Hükümler Satışı yapılan kabuklu kırmızı mercimekler ve groski çeşidi pirinçler için son para yatırma tarihi  25 Aralık 2023,  son  teslimat  tarihi  ise  29 Aralık 2023  olarak  belirlenmiştir.  Parasını  yatıran  talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin teslimat yapılabilecektir. Kırmızı Mercimeğin 500 Kg'a Kadar Paketli Toptan Satışları ile Pirincin 250 Kg'a Kadar Paketli ve/veya Çuvallı Toptan Satışlarında; Başvuru sahiplerinden alınacak  faaliyet belgeleri 01 Kasım  2023 tarihinden sonrası için alınmış belgeler olacaktır. Toptan  paketli  ürün  satışlarımızda  alıcılardan  Kuruluşumuzdan  satın  aldıkları  ürünleri  toptan olarak üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır (Ek-3). Gıda  perakendecilerine  yapılacak  toptan  paketli  ürün  satışlarında  paketli  olarak  teslim  alınan ürünleri  nihai tüketiciye  azami  olarak TMO  perakende  satış  fiyatlarımız  üzerinden  satacaklarına dair (Ek-4) taahhütname de alınacaktır. Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş. dijital satış platformu  kanalıyla gerçekleştirilen  satışlar  için  ekte  yer  alan  toptan  satış  fiyatlarımız  ile  paketli  ürün  satışına  devam edilecektir. Bilgi ve gereğini arz/rica ederim ederim.  

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya