İhale İlanı (6920 Ada 1 Parsel)


Sayın Üyemiz,

T.C.
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
Vakıflar Genel Müdürlügü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlügü ilgili kayıtlı yazıda,

Şanlıurfa İli, Merkez (Haliliye) İlçesi, Sancaktar Mahallesi, 6920 Ada, 1 Parselde Kayıtlı
Taşınmazın, 35 Yıl Süreyle Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi'nin ihalesi Bölge
Müdürlüğümüzce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 07.05.2024 tarihi saat
11:00 de yapılacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya