Kişisel Verileri Koruma Metni hk.

24 Aralık 2021 | 78
| | | |

Sayın Üyemiz,

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı tarafından odamıza iletilen yazıda; 24.03.2016 tarihli kabul ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kanun kapsamında uyması gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Bu kapsamda yerleşik uygulamada fark edilmeyen özellikle şirketleri önemli ölçüde etkileyen kanunun farkındalığı için baromuz kapsamında Kişisel Verileri Koruma Komisyonu tarafından bilgilendirme metni tarafınız içi hazırlanmıştır.

Kanunun 16. maddesinde olan veri sorumluları için getirilmiş olan yükümlülük; sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yıllık çalışan sayısı 50 ve üzeri olan ya da yıllık bilançosu 25.000.000 TL ve üstü olan veri sorumluları için geçerli iken sağlık verisi işleyen tüm veri sorumlularının da sicile kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Sicil içinson kayıt süresi 31 Aralık 2021tarihi olup bu süreden sonra kayıt yapan veri sorumlularının oldukça yüksek miktardaki cezalarla karışılacağını mevzuat ve kurum bildirmiştir.

Sicile kayıt yükümlülüğü; kişisel veri işlemekte olan gerçek veya tüzel kişiler için Kanunla getirilmiş bir yükümlülük olup bu yükümlülüğe uyulmaması halinde yaptırım öngörülmüş olmakla birlikte asıl hedeflenen; kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın sağlanması, veri sorumlularının Kanuna uyumu konusunda özen göstermeleri, kişisel veri işlenmesinin disiplin altına alınması, kişisel verisini işlediği kişilere hesap verebilmesi, kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilmesi ve bu konuda bir farkındalık oluşmasının sağlanmasıdır.

Bunun yanında yine veri sorumluları yukarıdaki sicil şatlarını taşımasa dahi mevzuata yönelik bir uyumluluk faaliyeti gerçekleştirmekle yükümlü olup bu yükümlülük kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden veri sorumluları için yayımlanan yeniden değerleme oranı uyarınca Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları, 2021 için aşağıdaki şekildedir:

● Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde: 9.834 ₺-196.686 ₺

● Veri Güvenliğine İlişkin Aykırılık Hâlinde: 29.503 ₺-1.966.862 ₺

● Kurul Tarafından Verilen Kararlara Aykırılık Hâlinde: 49.172 ₺-1.966.862 ₺

● VERBIS'e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde: 39.337 ₺-1.966.862 dir.

Bu miktarlar 2021 yılı için geçerli olup yeni yılda yeniden değerleme oranında değişiklik göstermesi beklendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 26
2022 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 19804
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2022 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES