7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

16 Ağustos 2021 | 271
| | | |

Sayın Üyemiz,

 

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun sunmuş olduğu “kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile vergi incelemesi devam eden alacakların yapılandırılması, matrah/vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi” işlemlerine yönelik, internet ortamında www.turkiye.gov.tr ile www.gib.gov.tr adresleri üzerinden ve vergi daireleri aracılığıyla gerekli başvuru işlemleri devam etmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Dair Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet Fikret KİLECİ moderatörlüğünde 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşecektir.

 

Toplantıda Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Tarık TÖRER, Gelir İdaresi Grup Müdürleri Sayın Mithat ÖNALAN ve Sayın Ali CİBİK, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak kanunun getirdiği düzenlemeler ve vergi dairelerince yürütülen işlemler hakkında bilgi verecek olup, katılımcıların konu ile ilgili sorularını da yanıtlayacaklardır.

 

Online olarak gerçekleşecek seminere katılım ücretsiz olup; seminere katılmak isteyen üyelerimizin https://www.gaib.org.tr/tr/f/318.html adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kayıt yaptıran üyelerimize toplantı bağlantısı 18 Ağustos 2021 günü ayrıca e-posta ve sms ile iletilecektir.

 

Bilgilerinize rica olunur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 27
2022 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 19787
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2022 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES