​Gıda Araştırma, Test ve Analiz Laboratuvar Personeli Arıyoruz

29 Temmuz 2021 | 466
| | | |
Sayın Üyemiz;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen IPA-INNOFOOD projesi, gıda sektörünün bölgesel rekabet gücünün artırılmasına yönelik araştırma ve inovasyon tesislerinin geliştirilmesini kapsıyor. Proje kapsamında Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde Şanlıurfa ve yakın illerde gıda endüstrisinin ve ihracatçıların ihtiyaç duyduğu analizlerin akredite olarak yapılması sağlayacak Gıda Araştırma, Test ve Analiz Laboratuvarı kuruluyor.

Şanlıurfa Gıda Test ve Analiz Laboratuvarında özellikle Antep fıstığı, baharat, süt ve süt ürünleri, tahıl, sebze, meyve sektörlerinde faaliyet gösteren gıda üreticileri faydalanabilecektir. Bölgedeki KOBİ’ler, ürünleri için ihtiyaç duydukları kalıntı, bulaşan, aflatoksin ve gıda kalitesi ölçümlerini nitelikli iş gücünden yararlanarak yürütülebileceklerdir.

Laboratuvarda görevlendirmek üzere Laboratuvar Müdürü, Kalite Yönetim Sorumlusu, Genel Kimya Analizler Birim Sorumlusu, Mikrobiyolojik Analizler Birim Sorumlusu, Enstrümantal Analizler Birim Sorumlusu ve Numune Kabul ve Rapor Sorumlusu arıyoruz.

Laboratuvar Müdürü – İş Tanımı

 • Laboratuvarın ilgili mevzuata uygun olarak genel yönetiminden ve temsilinden sorumlu olmak,
 • Yıllık hedefler oluşturmak, laboratuvar ihtiyaçlarını belirlemek, uygulamaları koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek suretiyle laboratuvarın çalışma programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Laboratuvarın akreditasyon ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine göre faaliyet göstermesini sağlamak,
 • Laboratuvarda metot doğrulanma yapılmasını, standart çalışma prosedürlerinin hazırlanmasını ve bunların belgelere dayandırılmasını sağlatmak,
 • Laboratuvar bünyesinde yapılan analiz ve test sonuçlarını onaylamak,
 • Ulusal ve uluslararası programları takip ederek gıda test ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmeler hakkında günceli yakalamak, ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılımını sağlamak,
 • Görevlerini yerine getirirken gizlilik ilkesine bağlı kalmak, müşterilere hizmet sunulan kesime ait bilgilerin korunmasını sağlamak.

Kalite Yönetim Sorumlusu – İş Tanımı

 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kalite sisteminin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak,
 • Laboratuvar iç tetkik programlarını ve Yönetim gözden geçirme toplantılarını organize etmek, toplantıyı yönetmek, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek,
 • Kuruluşun bünyesindeki organizasyon birimlerine kalite yönetim sistemi ile ilgili problemlerinde danışmanlık yapmak,
 • Kalite güvence çalışmalarının vazgeçilemez bölümünün iş sağlığı ve güvenliği olduğu bilinciyle çalışmak,
 • Görevlerini yerine getirirken gizlilik ilkesine bağlı kalmak, müşterilere hizmet sunulan kesime ait bilgilerin korunmasını sağlamak,
 • Laboratuvar Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.

Laboratuvar Birim Sorumlusu – İş Tanımı

“Genel Kimya Analizleri”, “Enstrümantal Analizler” ve “ Mikrobiyolojik Analizler” için 3 ayrı Laboratuar Birim Sorumlusu alınacaktır.

 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre hazırlanan Kalite Yönetim Sistemine ait dokümanlara hakim olmak ve uygulamaları tanımlanmış sorumluluklara göre yürütmek,
 • Birimiyle ilgili akreditasyon gereklerini yerine getirmek, analiz çeşitliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Analiz sonuçlarını kontrol etmek, analizlerin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini etkileyecek tedbirleri almak, birimi ile ilgili yıllık iş programı hazırlamak,
 • Laboratuvarda bulunan demirbaş malzemelerin ve kimyasal madde listelerini, cihazların kalibrasyon çizelgelerini, kullanım, bakım/onarım kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Yeni metod deneme çalışmalarını organize ederek yapmak/yaptırmak,
 • Birim konusu ile ilgili olarak veya diğer birimlerle ortak olarak araştırma yapmak ve yapılmasını teşvik etmek,
 • Görevlerini yerine getirirken gizlilik ilkesine bağlı kalmak, müşterilere hizmet sunulan kesime ait bilgilerin korunmasını sağlamak,
 • Laboratuvar Müdürünün vereceği benzeri görevlerin yapılmasını sağlamak.

Numune Kabul ve Rapor Sorumlusu – İş Tanımı

 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre hazırlanan Kalite Yönetim Sistemine ait dokümanlara hakim olmak ve uygulamaları tanımlanmış sorumluluklara göre yürütmek
 • Gelen numunelerinin kabulünün yaparak uygun gelmeyen numuneler ile ilgili tutanakların tutularak numunenin iade/imha edilmesini sağlamak,
 • Analiz sonuçlarının laboratuvar kayıt defterine kaydedilmesini, rapor tanzim edilmesini ve faaliyet raporlarının çıkarılmasını sağlamak,
 • Numunelerin ve raporların gizliliğini Kayıtların Kontrolü Prosedürüne ve Güvenlik ve Gizlilik Talimatına göre sağlamak,
 • Sonuçlanan analiz raporları hakkında müşteri sorularına cevap verilmesini sağlamak,
 • Görevlerini yerine getirirken gizlilik ilkesine bağlı kalmak, müşterilere hizmet sunulan kesime ait bilgilerin korunmasını sağlamak,
 • Görevin gerektirdiği çalışmalara kolaylık sağlayacak hizmet içi eğitimlere katılmak,
 • Müdür ve birim sorumlularının vereceği benzeri görevlerin yapılmasını sağlamak.

Aday Kriterleri

Profesyonel Tecrübe

Üniversite (Yüksek Lisans dahil), kamu ve/veya özel gıda test ve analiz laboratuvarında Laboratuvar Müdürü için en az 5 yıl, diğer pozisyonlar için en az 2 yıl deneyim. Akredite (ISO IEC 17025) bir laboratuvar tecrübesi olması tercih sebebidir.

Laboratuvar Birim Sorumluları için; Akredite (ISO IEC 17025) gıda test ve analiz laboratuvarı ilgili alanda deneyim ve hassas cihazların kullanımında (GC, HPLC, LC-MS-MS vd.) tecrübe sahibi olması (veya yetkili kurumlardan sertifikalı olması),  Yüksek Lisans tez çalışmalarında bu cihazları bizzat kullanmış ve tecrübeli olması ve Gıda alanında Ar-Ge’ye yaktın olması tercih sebebidir.

Eğitim Seviyesi

 • Laboratuvar Müdürü: Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden en az Lisans derecesi.
 • Kalite Yönetim Sorumlusu: En az lisans düzeyinde Üniversite mezunu derecesi. Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezuniyet tercih sebebidir.
 • Genel Kimya Analizleri Birim Sorumlusu: Gıda Mühendisi, Gıda Teknolojisi, Kimya Mühendisliği ve Kimya bölümü en az yüksek lisans derecesi.
 • Mikrobiyolojik Analizler Birim Sorumlusu: Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü en az yüksek lisans derecesi.
 • Enstrümantal Analizler Birim Sorumlusu: Gıda Mühendisi, Gıda Teknolojisi, Kimya Mühendisliği ve Kimya bölümü en az yüksek lisans derecesi.

Teknik Yeterlilik

 • Laboratuvar becerileri ve uygulamaları
 • Laboratuvar akreditasyonu ve / veya kalite yönetim sistemlerinin sertifikalandırılması
 • Microsoft Office Programları iyi kullanımı
 • İyi derecede İngilizce (okuma, yazma ve konuşma)

Beceriler ve Karakter Özellikleri

 • Spesifik, pratik teknikleri öğrenme ve bu bilgiyi teknik problemleri çözmek için uygulama becerisine sahip olmak
 • Coşku, enerji ve güdümlü bir bakış açısı
 • Yeterli kişilerarası beceriler ve strese karşı dayanıklılık

Pozisyon Bilgileri

Sektör: Gıda Sektörü

Alan: Gıda Araştırma, Test ve Analiz Laboratuvarı

Çalışma Yeri: Şanlıurfa

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2021

 

BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 15
2021 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 268846
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2021 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES